Innowacyjny standard zdalnej opieki

SENIORA AKTYWNEGO

OPIS STANDARDU

Standard Zdalnej Opieki Seniora Aktywnego, w skrócie SZOSA, to innowacyjny sposób świadczenia usług publicznych dostosowanych dla osób starszych, wycieńczonych chorobami oraz standard obsługi klienta w zakresie teleopieki.

OPIS STANDARDU

SZOSA to pierwszy w Polsce standard obsługi klienta z zakresu teleopieki dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający zagrożenia związane ze starzeniem się społeczeństwa.

Standard ten ma na celu poprawę funkcjonowania mieszkańców, którzy podlegają danej jednostce. Poprawa polegać ma na dotarciu z usługami publicznymi do tych osób, które ze względu na swoje szczególne potrzeby mają do nich utrudniony dostęp.